Skip to main content

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển AhaSpot sẽ giúp bạn điều hướng liền mạch hơn và tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn bằng một loạt lệnh bắt đầu bằng một phím tắt duy nhất: ⌘ + K trên macOS and Ctrl + k trên Windows và Linux. Bạn có thể điều hướng nhanh đến Báo cáo, Cài đặt, v.v. Bạn cũng có thể thực hiện các hành động tiết kiệm thời gian trên các cuộc hội thoại như Giải quyết, Gán, chỉ định nhân viên, v.v. mà không cần di chuyển khỏi bàn phím.

Mở bảng điều khiển

Mở nhanh bằng phím tắt sau:

 • Windows và Linux: Ctl + k
 • Mac: Cmd + k

Điều hướng nhanh

Với bảng điều khiển, bạn có thể nhanh chóng điều hướng đến Báo cáo, Cài đặt, v.v. Bạn chỉ cần bắt đầu tìm kiếm trang bạn muốn điều hướng và nhấn enter để đến đó.

Điều hướng nhanh

 • Tất cả hội thoại
 • Khách hàng
 • Báo cáo
  • Tổng quan báo cáo
  • Báo cáo hội thoại
  • Báo cáo nhân viên
  • Báo cáo thẻ
  • Báo cáo kênh
  • Báo cáo nhóm
 • Cài đặt
  • Cài đặt nhân viên
  • Cài đặt nhóm
  • Cài đặt hộp thư đến
  • Cài đặt thẻ
  • Cài đặt mẫu phản hồi
  • Cài đặt ứng dụng
  • Cài đặt tài khoản
  • Cài đặt hồ sơ cá nhân
 • Thông báo
 • Thay đổi giao diện

Hành động hội thoại

Bảng điều khiển biết bạn đang ở đâu trong AhaSpot và nó gợi ý cho bạn các lệnh một cách thông minh giúp bạn làm việc hiệu quả và nhanh chóng hơn. Bạn có thể thực hiện các hành động trên các cuộc hội thoại như Giải quyết, Bản ghi email, Gán nhân viên, v.v. mà không cần di chuyển khỏi bàn phím.

Các lệnh được đề xuất cũng sẽ nhận biết được trạng thái hội thoại. Ví dụ: nếu một cuộc đã được giải quyết, nó sẽ gợi ý bạn mở lại cuộc hội thoại đó.

Các lệnh có sẵn

 • Giải quyết hội thoại
 • Tắt tiếng hội thoại
 • Mở lại hội thoại
 • Tắt tiếng hội thoại
 • Gửi bản ghi qua email
 • Phân công cho nhân viên
 • Phân công một nhóm
 • Thêm thẻ vào hội thoại
 • Gắn ưu tiên

Phân công cho nhân viên

 1. Mở bảng điều khiển
 2. Điều hướng tới Phân công cho nhân viên và nhấn Enter

 1. Chọn nhân viên mà bạn muốn gán cho cuộc hội thoại

Tương tự bạn cũng có thể phân công một nhóm, gắn thẻ, gắn ưu tiên cho cuộc hội thoại.