Skip to main content

Tự động hóa

Tự động hóa AhaSpot sẽ giúp hợp thức hóa quy trình làm việc, cho phép bạn tự động hóa các quy trình, nhiệm vụ lặp đi lặp lại và tiết kiệm thời gian. Bạn có thể thực hiện nhiều việc với tính năng tự động hóa, bao gồm gắn thẻ, phân công nhóm và phân công hội thoại cho nhân viên. Giúp đội ngũ nhân viên tập trung vào một công việc duy nhất và đỡ tốn thời gian hơn cho các thao tác thủ công.

Tự động hóa AhaSpot được tạo thành từ ba thứ, Sự kiện , Điều kiệnHành động . Sự kiện là trình kích hoạt sẽ thực thi quy tắc tự động hóa tương ứng. Điều kiện là danh sách các tiêu chí sẽ được kiểm tra trước khi hành động được thực hiện. Hành động là danh sách các tác vụ sẽ được thực thi khi đáp ứng các điều kiện.

Automations Flow

Sự kiện

Sự kiện tự động hóa được kích hoạt khi bạn muốn thực hiện tự động hóa. AhaSpot hiện hỗ trợ bốn loại sự kiện.

1. Hội thoại được tạo- điều này sẽ kích hoạt khi một cuộc hội thoại mới được tạo trong hệ thống của bạn. Bao gồm các cuộc hội thoại được tạo bởi tất cả các kênh. 2. Hội thoại được cập nhật - điều này sẽ kích hoạt khi cuộc hội thoại được cập nhật. 3. Tin nhắn được tạo - điều này sẽ được kích hoạt khi có bất kỳ tin nhắn mới nào trong cuộc hội thoại được tạo. 4. Hội thoại được mở - điều này sẽ được kích hoạt khi có bất kỳ hội thoại nào được mở sau thời gian tạm dừng hoặc chuyển đổi trạng thái sang mở.

Điều kiện

Điều kiện là tiêu chí kiểm tra trước khi hành động được thực hiện. Các điều kiện sẽ được kích hoạt theo thứ tự mà chúng được thiết lập.

Hội thoại được tạoHội thoại được cập nhậtTin nhắn được tạo
Trạng tháiTrạng tháiLoại tin nhắn
Ngôn ngữ của trình duyệtNgôn ngữ của trình duyệtTin nhắn chứa
Quốc giaQuốc gia
Link giới thiệuLink giới thiệu
Người được phân công
Nhóm

Hành động

Hành động là các nhiệm vụ/quy trình được thực thi bất cứ khi nào đáp ứng được các điều kiện.

AhaSpot hiện hỗ trợ các hành động sau:

 1. Phân công cho nhân viên.
 2. Phân công hco nhóm.
 3. Gắn thẻ.
 4. Gửi email đến nhóm.
 5. Gửi bản ghi đến Email.
 6. Tắt tiếng thông báo.
 7. Tạm dừng thông báo.
 8. Đánh dấu đã giải quyết.
 9. Gửi webhook đến.
 10. Gửi tệp đính kèm.
 11. Gửi tin nhắn.
 12. Thay đổi độ ưu tiên.

Tạo tự động hóa

Để tạo tự động hóa, bạn cần truy cập trang Tự động hóa, điều hướng đến đó bằng cách nhấp vào biểu tượng Cài đặt trên AhaSpot và chọn Tự động hóa.

Bấm vào nút + Thêm Tự động hóa.

 1. Đặt tên quy tắt cho tự động hóa của bạn.
 2. Thêm mô tả (tùy chọn).
 3. Chọn một sự kiện.
 4. Thêm điều kiện.
 5. Thêm hành động.

Bạn có thể xâu chuỗi nhiều điều kiện bằng toán tử - HOẶC, như ví dụ dưới đây.

Ví dụ: Phân công cuộc hội thoại cho nhóm "Hỗ trợ" khi khi một cuộc trò chuyện mới được tạo với ngôn ngữ Trình duyệt là tiếng Anh và Trạng thái là Mở.

 1. Thêm tên và mô tả
 2. Chọn sự kiện là Hội thoại được tạo
 3. Thêm điều kiện thứ 2 và nối chúng với nhau bằng toán tử ,
 • Điều kiện 1 - Trạng tháiMở
 • Điều kiện 2 - Ngôn ngữ của trình duyệtEnglish.
 1. Thêm hành động - Phân công cho nhóm và chọn nhóm Hỗ trợ từ danh sách thả xuống. (Bạn cần tạo nhóm của mình trước)

Chỉnh sửa tự động hóa

Để chỉnh sửa tự động hóa, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa từ danh sách tự động hóa đã tạo.

Tạo bản sao tự động hóa

Để tạo bản sao của tự động hóa hiện có, chỉ cần nhấp vào biểu tượng Nhân bản từ danh sách tự động hóa mà bạn muốn sao chép. Điều này sẽ tạo ra một bản sao chính xác của quy tắt tự động hóa với các điều kiện và hành động tương tự.

Xóa tự động hóa

Để xóa tự động hóa, hãy nhấp vào nút Xóa từ danh sách tự động hóa mà bạn muốn xóa, lưu ý rằng thao tác này sẽ xóa vĩnh viễn và không thể hoàn tác.