Skip to main content

Tạo tin nhắn trả lời nhanh bằng cách sử dụng mẫu phản hồi

Mẫu phản hồi hay còn gọi là tin nhắn trả lời nhanh được sử dụng để gửi câu trả lời cho cuộc hội thoại một cách nhanh chóng. Bạn có thể sử dụng mẫu phản hồi để lưu câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp, điều này sẽ giúp giảm thời gian phản hồi và năng suất của nhân viên. Nhân viên hỗ trợ có thể truy cập các câu trả lời soạn trước trong khi trò chuyện bằng cách nhập / sau đó là mã.

Sử dụng mẫu phản hồi trong cuộc hội thoại

Các câu trả lời nhanh đều khả dụng cho tất cả các nhân viên trong tài khoản. Để truy cập các câu trả lời nhanh khi bạn trò chuyện với khách hàng, hãy nhập / theo sau là "ký tự tắt" trong trình soạn thảo văn bản, điều này sẽ làm xuất hiện toàn bộ nội dung câu trả lời nhanh. Sau đó, nhấn phím Enter và nó sẽ cập nhật toàn bộ nội dung tin nhắn vào trình soạn thảo.

Thêm mẫu phản hồi

Bất kỳ nhân viên/quản trị viên nào trong tài khoản đều có thể tạo/sửa mẫu phản hồi. Để thêm mẫu phản hồi mới, hãy điều hướng đến cài đặt câu trả lời nhanh bằng cách nhấp vào Cài đặt -> Mẫu phản hồi

Nhấp vào nút Thêm mẫu phản hồi ở góc trên cùng bên phải của trang để mở ra một cửa sổ như hiển thị bên dưới.

Các trường hiển thị trong cửa sổ:

Tên trườngMô tả
Ký tự tắtNhập ký tự tắt - độ dài tối thiểu 2 ký tự. Là duy nhất. Bạn không thể tạo mẫu phản hồi với cùng một ký tự hai lần trong tài khoản.
Nội dungNhập tin nhắn bạn muốn gửi khi nhập mã vào cuộc trò chuyện.

Sau khi nhập thông tin chi tiết, hãy nhấp vào nút Tạo. Nếu yêu cầu thành công, thông báo "Mẫu phản hồi được thêm thành công" sẽ được hiển thị.

Sửa mẫu phản hồi

Để Cập nhật mẫu phản hồi, hãy mở danh sách câu trả lời nhanh từ Cài đặt -> Mẫu phản hồi. Nhấp vào nút "chỉnh sửa" như hình hiển thị bên dưới để mở ra cửa sổ với các thông tin được điền sẵn. Bạn có thể chỉnh sửa cả mã và nội dung tin nhắn. Bấm vào Cập nhật để lưu các thay đổi. Bấm vào Hủy nếu bạn muốn loại bỏ những thay đổi.

Để Xóa mẫu phản hồi, hãy nhấp vào nút xóa như hình bên dưới. Một phương thức xác nhận sẽ được hiển thị. Bấm vào Có, xóa để tiếp tục xóa.

Lưu ý: Mẫu phản hồi có hỗ trợ các "Biến mẫu". Xem hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về cách thêm biến mẫu cho nội dung tin nhắn.