Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng tính năng Hỗ trợ AI?

Hỗ trợ AI được thiết kế để hỗ trợ tạo đề xuất trả lời, cải thiện nội dung và sửa ngữ pháp, cùng nhiều chức năng khác. Nhìn chung, Hỗ trợ AI cho phép các nhân viên xử lý các câu hỏi phức tạp, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

reply suggestion demo

Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng OpenAI làm nhà cung cấp AI, cụ thể là mô hình gpt-3.5-turbo. Tuy nhiên, chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ nhiều nhà cung cấp hơn trong tương lai.

Làm cách nào để thiết lập Hỗ trợ AI

Bước 1. Vào Cài đặt -> Ứng dụng và bấm vào nút Cấu hình bên cạnh ứng dụng OpenAI

Bước 2. Tạo key OpenAI mới (Bạn sẽ có thể tạo key từ tài khoản openai của mình) và bấm vào nút Kết nối để nhập Key

Bước 3. Dán OpenAI key vào và bấm nút Tạo

Vậy là xong!

Các tính năng hiện được hỗ trợ bởi Hỗ trợ AI:

Trả lời gợi ý

Đề xuất trả lời cung cấp cho nhân viên những câu trả lời dựa trên lịch sử cuộc trò chuyện. Những đề xuất này có thể giúp nhân viên phản hồi nhanh chóng và chính xác các thắc mắc của khách hàng.

Sửa lỗi chính tả và ngữ pháp

Hỗ trợ AI có thể sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong nội dung soạn thảo của nhân viên, đảm bảo khách hàng nhận được tin nhắn chuyên nghiệp và chính xác.

Mở rộng nội dung

Hỗ trợ AI có thể mở rộng nội dung tin nhắn của nhân viên, cung cấp thêm thông tin và ngữ cảnh cho khách hàng.

Tóm tắt nội dung

Hỗ trợ AI cũng có thể rút ngắn, tóm tắt lại nội dung của nhân viên, đơn giản hóa thông điệp và giúp khách hàng dễ hiểu hơn.

Thay đổi ngữ điệu văn bản

Hỗ trợ AI có thể thay đổi ngữ điệu trong văn bản hiện tại của nhân viên để làm cho nó thân thiện và dễ tiếp cận hơn.

Đơn giản hóa

Hỗ trợ AI có thể đơn giản hóa các khái niệm và ngôn ngữ phức tạp, giúp khách hàng dễ hiểu phản hồi của nhân viên hơn.

Cách sử dụng Hỗ trợ AI

Bạn có thể sử dụng Hỗ trợ AI bằng cách chọn vào nút Hỗ trợ AI bên trong trình soạn thảo tin nhắn.

Khi bạn đã nhấp vào Gợi ý trả lời, AI sẽ tạo ra một nội dung tự động dựa vào lịch sử nhắn tin của khách hàng trong vài giây. Để chèn nội dung vào trình soạn thảo, bạn nhấn vào nút Sử dụng gợi ý này.

Câu hỏi thường gặp

Kết quả Hỗ trợ AI tạo ra có luôn chính xác không?

Kết quả có thể không phải lúc nào cũng chính xác. Mặc dù Hỗ trợ AI được thiết kế để cung cấp các đề xuất chính xác nhưng điều quan trọng là các nhân viên phải tự xem xét và xác minh các đề xuất trước khi gửi cho khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi đang liên tục nỗ lực cải thiện chức năng Hỗ trợ AI của mình.

Bạn có hỗ trợ bất kỳ nhà cung cấp AI nào ngoài OpenAI

Hiện tại, chúng tôi chỉ hỗ trợ OpenAI. Nhưng chúng tôi đang có kế hoạch sớm bổ sung thêm nhiều nhà cung cấp khác.